mgr Marzena Maciejewska

psycholog/pedagog o specjalności resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym/trener Erlebnispädagogik (pedagogika przeżyć)

Sesja: 50 min/100 zł

Obszar działania: PRO-EGO Międzyrzecz, PRO-EGO Zielona Góra

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów byłam aktywnym członkiem Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Ukończyłam również z wyróżnieniem studia pedagogiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim o specjalizacji resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym. Od ponad 8 lat zdobywam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą dzięki różnym praktykom oraz wolontariatom. Posiadam Certyfikat I Erlebnispädagogik (Wprowadzenie do pedagogiki przeżyć w międzynarodowej pracy z młodzieżą). Przeszłam liczne warsztaty i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, a także uzależnień behawioralnych. Prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Międzyrzeczu.