mgr Małgorzata Babel de Fronsberg

Obszar działania: PRO-EGO Zielona Góra

Sesja: 50 min/100 zł

tel. bezpośrednio: 601 397 843

 

Posiadam tytuł magistra psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna, którą ukończyłam na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłam również szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów pomocowych, w tematyce uzależnień oraz relacji psychoterapeutycznej w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu.

Uczestniczyłam w miesięcznym stażu w Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. W ramach studiów psychologicznych odbywałam także weekendowe praktyki w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie oraz na oddziale psychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Poznaniu. Doświadczenia te pozwoliły mi zdobyć pewną orientację w zakresie stawiania diagnozy psychologicznej ogólnych procesów poznawczych, diagnostyki osobowości oraz udzielania wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie i ich bliskim. Byłam wolontariuszką Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, gdzie miałam okazje pracować z osobami biernymi zawodowo, wykluczonymi ze społeczeństwa i  będącymi w kryzysie, a także pełniłam rolę psychologa więziennego Zakładu Karnego Krzywaniec. Współpracuję z Fundacją Centrum Rodziny – Szkołą Rodzenia Ksenia, gdzie oferuję wsparcie osobom lub parom po doświadczeniach  straty, trudnego porodu lub przeżywającym trudności emocjonalne okresu ciąży.

Obecnie rozpoczynam studia psychoterapeutyczne w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, których zwieńczeniem będzie uzyskanie tytułu certyfikowanego psychoterapeuty.

Zawodowo szczególnie interesują mnie zagadnienia zaburzeń osobowości oraz tematyka jakości życia osób charakteryzujących się tego rodzaju psychopatologią, jak również rozpoznawanie i wzmacnianie ich zasobów.

Obszary pomocy:

  • Cierpienie
  • Niepokój
  • Lęk
  • Depresja
  • Kryzys wartości
  • Konflikt w relacji
  • Samotność
  • Uzależnienia

 

prywatnie: mama, biegaczka, czytelniczka